Kwalifikacje

Ukończyłam 4- letnie Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie ( dyplomowany psychoterapeuta) oraz 2- letnie Podyplomowe  Studium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o kierunku: Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień (specjalista relacji
interpersonalnych i profilaktyki uzależnień).
Jestem również absolwentką studiów wyższych licencjackich i magisterskich
Pedagogiki i Teologii.

Brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in.:

 •  Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna – dr n.hum Ewa Pragłowska, mgr Ida Derezińska
 • Psychoterapia Gestalt – mgr Andrzej Wroński
 • Psychoterapia Psychodynamiczna – mgr Danuta  Prokulska-Balcerzak
 • Warsztaty Umiejętności Terapeutycznych – techniki terapii indywidualnej – mgr Anna Ostaszewska, mgr Małgorzata Surma
 • Trening Terapeutyczny Grupowy – mgr Agata Rusak, mgr Agnieszka Stawarska
 • Psychologia Płciowości – Karol W.Meissner OSB
 • Trening Intrapsychiczny – mgr Agata Rusak, mgr Róża Piwoni-Cieślińska
 • Mechanizmy Uzależnień – dr Lubomira Szawdyn
 • Trening Otwarcia – mgr  Agata Rusak, mgr Róża Piwoni-Cieślińska
 • Dysfunkcje w rodzinie – dr hab.Maria Ryś
 • Przebaczenie – dr Maria Jankowska
 • Superwizje – Grupa Balinta – dr Ewa Kiliszek, mgr Anna Kołodziejczyk, mgr Andrzej Mielecki
 • Terapia Systemowa Rodziny – dr Joanna Łukjaniuk
 • Inteligencja Emocjonalna – dr Maria Jankowska
 • Porozumienie bez przemocy – dr Irena Grochowska
 • Trening Interpersonalny – mgr Agata Rusak, mgr Róża Piwoni-Cieślińska