Jak pracuję

Zapraszam na spotkania psychoterapeutyczne, które prowadzę  w nurcie  integratywnym, czyli:

 • łączę metody zaczerpnięte z  różnych podejść terapeutycznych  w zależności
  od osobowości, problemu oraz etapu terapii,
 • rozumiem człowieka jako całość w kontekście płaszczyzny fizycznej,
  psychicznej, a także duchowej.

Spotkania odbywają się zazwyczaj  jeden raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Prowadzę terapię krótkoterminową (ok. 12 spotkań) i terapię długoterminową.
Czas trwania procesu terapeutycznego jest dostosowany do indywidualnych
potrzeb i związany jest m.in. z rodzajem i nasileniem problemu.

W mojej pracy używam następujących metod zaczerpniętych z poszczególnych
podejść terapeutycznych:

 • Terapia Psychodynamiczna – podążająca za bieżącymi problemami
  ze szczególnym zwróceniem uwagi na dynamikę przeżyć w relacji;
  nieuświadomione mechanizmy działania i potrzeby; nierozwiązane
  konflikty intrapsychiczne, zwłaszcza w relacjach z ważnymi
  osobami w przeszłości,
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna – nastawiona na zmianę myślenia
  (sfera poznawcza) i zmianę zachowań (sfera behawioralna); nastawiona
  na rozwiązanie bieżących konkretnych trudności i problemów;
  przekonania rdzenne; myśl automatyczna,
 • Terapia Gestalt – świadomość siebie (emocje, myśli, potrzeby, odczucia
  fizyczne płynące z organizmu); doświadczanie ; kontakt ze sobą.

W czasie spotkań korzystam również z elementów dramy, rysunku, ćwiczeń wyobrażeniowych (Terapia Schematu).